*

List of birds 2019

200 "easiest"

year birds in

Lahti region

*

200 “easiest” year birds

The 200 “easiest” year birds in Lahti region, marked with grey rows | 200 helpointa merkattu harmaalla.

Currently | Pinnatilanne  #203, October 8th

Latest: Golden Eagle | maakotka, Spotted Nutcracker | Pähkinähakki, Three-toed Woodpecker | Pohjantikka, Greylag Goose | Merihanhi, Eurasian Rock Pipit | Luotokirvinen, Brant Goose | Sepelhanhi, Eurasian Pygmy Owl | Varpuspöllö, Rustic Bunting | Pohjansirkku, Merlin | Ampuhaukka, Yellow-browed Warbler | Taigauunilintu

* Possible but hard to find | Mahdollinen, mutta vaikea löytää
** Keep in mind, worth of trying | Pidä mielessä, kannattaa yrittää
*** Accidental | Satunnainen

20–30 species of the easiest 200 could have one star but now marked with +, especially when trying to find them spontaneously and with by bike.

200 “helpoimman” lajin joukossa on 20–30 lajia, joille voisi antaa yhden tähden, mutta ne on merkattu +merkillä, varsinkin kun yritän löytää lajit spontaanisti ja pyörällä.

wdt_ID Year bird No. Date Species Latin Laji
1 072 04.04. Mute Swan Cygnus olor Kyhmyjoutsen
2 Tundra Swan Cygnus columbianus Pikkujoutsen
3 044 03.21. Whooper Swan Cygnus cygnus Laulujoutsen
4 048 03.21. Bean Goose Anser fabalis Metsähanhi
5 092 04.19. Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus Lyhytnokkahanhi
6 058 03.30. Greater White-fronted Goose Anser albifrons Tundrahanhi
7 Lesser White-fronted Goose *** Anser erythropus Kiljuhanhi
8 200 10.03. Greylag Goose Anser anser Merihanhi
9 Snow Goose *** Anser caerulescens Lumihanhi
10 037 02.01. Canada Goose Branta canadensis Kanadanhanhi